İnşaat İşçisi mesleğine MYK belgesi zorunluluğu ve devlet teşviği

İnşaat İşçisi mesleğine MYK belgesi zorunluluğu ve devlet teşviği

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğuna 36 Meslek Daha İlave Edildi
11 Kasım 2018 tarihli ve 30592 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan dördüncü Tebliğ ile 36 meslekte daha MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu getirilmiştir. Söz konusu tebliğ ile MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslek sayısı 81’den 117’ye çıkmıştır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2018/1 sıra numaralı tebliğinde yer alan İnşaat İşçisi mesleğinde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler Tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra (11.11.2019 tarihinden sonra) çalıştırılamayacaktır.

16UY0253-2 İnşaat işçisi sınavı için başvuru yapıp MYK belgesi almaya hak kazanan adayların sınav ve belge ücreti devlet tarafından karşılanacaktır.

https://www.myk.gov.tr/index.php/tr/haberler/36-departman3/3396-myk-mesleki-yeterlilik-belgesi-zorunluluuna-36-meslek-daha-lave-edildi

Related Posts