MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 4 Nisan 2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilerek 6645 sayılı kanun numarası ile yasalaştı. Kanun 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda da önemli değişiklikler yaptı.

Bu değişikliklerin en önemlilerinden biri şüphesiz çalışma ve iş dünyasını yakından ilgilendiren belge zorunluluğu getirilen meslekler olmuştur. Kanuna göre;  “Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır.”  Örneğin, 25 Nisan 2015 tarihli tebliğde yayımlanan, Metropol tarafından belgelendirme yapılan mesleklerde çalışanlar 25 Nisan 2016 tarihine kadar MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almalıdır. Yayımlanmış Tebliğlere ulaşmak için tıklayınız.

Metropol tarafından belgelendirme yapılan aşağıdaki meslekler zorunluluk kapsamındadır;
• 11UY0011-3 Ahşap Kalıpçı
• 12UY0054-3 Alçı Levha Uygulayıcısı
• 12UY0055-3 Alçı Sıva Uygulayıcısı
• 11UY0012-3 Betonarme Demircisi
• 12UY0048-3 Duvarcı
• 12UY0057-3 Isı Yalıtımcısı
• 11UY0024-3 Sıvacı
• 12UY0049-3 Betoncu
• 11UY0023-3 İnşaat Boyacısı
• 12UY0056-3 İskele Kurulum Elemanı
• 12UY0051-3 Seramik Karo Kaplamacısı

Belge zorunluluğu getirilen tüm mesleklerin listesine ulaşmak için tıklayınız.