Mesleki Yeterlilik Belgesi Basvuru Formu için tıklayınız.

Mesleki Yeterlilik belgesinin nasıl doldurulacağına dair örnek form için tıklayınız.

Tek Nokta Basvuru Formu için tıklayınız.

Belge, Logo ve Marka Kullanım Sözleşmesi için tıklayınız.

Bireysel Başvurular;

1.Başvuru sahibi METROPOL’ün yetkili olduğu yeterliliklerde belgelendirilmek için, ıslak imzalı Mesleki Yeterlilik Belgesi Başvuru Formunu, banka dekontunu ve nüfus cüzdanı fotokopisini METROPOL’e teslim ederek başvuru yapar. Mesleki Yeterlilik Belgesi Başvuru Formu adaylarla iki nüsha olarak karşılıklı olarak imzalanır ve bir nüshası adaya teslim edilir.

2.Başvuru METROPOL tarafından değerlendirilir. Başvurunun değerlendirme sonucu 3 gün içinde adaya bildirilir. Sınav yeri, adresi, tarihi, saati sınav yerine ulaşımı sözlü olarak iletilir ve internet sitesinde yayınlanır. Sınav ve belgelendirme sürecinin açıklandığı ilgili Sınav Şartnamesi adaya elden verilir ya da Metropol internet sitesine yönlendirilir.

3.Adaya belge almaya hak kazanması halinde geçerlilik kazanacak olan Belge Logo ve Marka Kullanım Sözleşmesi 2 nüsha olarak imzalatılır ve belge almaya hak kazandığı takdirde bir nüshası Mesleki Yeterlilik Belgesiyle beraber başvuru formunda belirtilen adresine elden teslim edilir ya da gönderilir.

Kurumsal Başvurular;

1.Tüzel kişilikler kendi personellerinin belgelendirilmesi için kuruluşumuza başvuruda bulunabilir ve sınavların kendi işletmeleri içerisinde yapılmasını talep edebilir. Başvuru süreci bireysel başvuru süreciyle aynıdır. Başvuru sahipleri/işverenleri adayların ıslak imzalı Mesleki Yeterlilik Belgesi Başvuru Formu, banka dekontu/teminat mektubu, adayların nüfus cüzdanı fotokopisi kuruluşumuz ofisine gelerek, kargoyla veya elden teslim ederek başvuru yapabilirler. Sınav ve belge ücretlerinin üçüncü kişi veya kuruluş tarafından karşılanacağı durumlarda sınavın gerçekleşme tarihinden önce sınav ücretinin Metropol’e ödenmiş ya da Metropol’e teminat gösterilmiş olması gerekmektedir. Sınav ücretlerinin Metropol’e ödenmesi ya da teminat gösterilmesi Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayınlanan güncel mevzuatlara, rehberlere uygun olarak sürdürülür.

2.Başvuru evraklarının belirtilen sınav tarihinden minimum 3 iş günü önce kuruluşumuza ulaştırılması gerekmektedir. Başvuru sahibinin şartları sağlaması durumunda aday statüsü kazanır. Başvuru sahibinin şartları sağlamadığı tespit edilirse, başvuru reddedilir ve firmaya gerekçeleri yazılı olarak bildirilir. Tüm şartlar sağlanıyor, sadece ödeme dekontu/teminat mektubu bekleniyorsa, başvuru reddedilmez, bekletilir. Ödeme yapıldıktan sonra firma yetkilisiyle kararlaştırılan tarihte sınav yapılır.

3.Sınav ve belge ücretlerinin işsizlik sigortası fonundan karşılanması teşvikinden yararlanmak isteyen firmalara Tek Nokta Başvuru Formu imzalatılır.

Birim Birleştirme Başvuruları;

1.MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının sınavlarında yeterlilik birimi bazında başarılı olan adaylar, bireysel başvuruda istenen evraklara ilave olarak birim başarı belgesini de METROPOL’e ileterek birim birleştirme başvurusu yapabilirler.

2.Birim birleştirme başvurularında, sınav birimlerinden alınan sonuçların geçerliliği sona ermeden kuruluşumuzda sınava katılmak isteyen adayların mutlaka yeterlilik birimi bazında başvuru yapması ve sınav ücretini ödemesi gerekmektedir. MYK tarafından yetkilendirilmiş bir belgelendirme kuruluşunda sınava katılan bir aday, ücretsiz sınav hakkını farklı bir belgelendirme kuruluşunda kullanamaz. Ücretsiz ve bölüm bazında sınav hakkı, aynı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunda sınava girilmesi durumunda geçerlidir. Mesleki Yeterlilik Kurumu, Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği’nin 60. Maddesi gereği, adaylar, yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi içerisinde farklı belgelendirme kuruluşlarında katıldıkları belgelendirme sınavları sonrasında başarılı oldukları yeterlilik birimlerini birleştirerek Mesleki Yeterlilik Belgesi alma hakkına sahiptirler.Farklı belgelendirme kuruluşlarının sınavlarından alınan sonuçların birleştirilmesi yalnız yeterlilik birimi (A1, A2, A3 vb.) bazında gerçekleştirilebilir; sınav bölümleri (T1, P1) bazında birleştirme yapılmayacaktır.

Metropol sınav ücretini aldığı adayların sınavlarını en geç 60 gün içerisinde gerçekleştirmek zorundadır. Gerçekleştirilmeyen sınavlara ilişkin adaylara sınav ücreti iade edilir.