• Ulusal Yeterlilik Ulusal Yeterlilik Birimi Birim Sınav Ücreti
  Teorik Performans Toplam ₺
  11UY0011-3 Ahşap Kalıpçı 11UY0011-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması T1:50 P1:170 220
  11UY0011-3/A2 Ahşap Kalıp İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi T1:100 P1:620 720
  TOPLAM 940
  12UY0054-3 Alçı Levha Uygulayıcısı 12UY0054-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre T1:50 P1:200 250
  12UY0054-3/A2 Alçı Levha Uygulama İşleminin Yapılması T2:150 P2:600 750
  TOPLAM 1000
  12UY0055-3 Alçı Sıva Uygulayıcısı 12UY0055-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği T1:50 P1:200 250
  12UY0055-3/A2 Alçı Sıva Uygulaması T2:150 P2:600 750
  TOPLAM 1000
  11UY0012-3 Betonarme Demircisi 11UY0012-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması T1:100 P1:120 220
  11UY0012-3/A2 Betonarme Demir İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi T1:100 P1:630 730
  TOPLAM 950
  12UY0049-3 Betoncu 12UY0049-3/A1 İŞ Sağlığı ve Güvenliği T1:100 P1:150 250
  12UY0049-3/A2 Genel Betoncu İşlemleri T2:100 P2:650 750
  TOPLAM 1000
  12UY0048-3 Duvarcı 12UY0048-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği Yeterlilik Birimi T1:250 250
  12UY0048-3/B1 Genel Duvarcılık İşleri Yeterlilik Birimi T2:100 P2:700 800
  TOPLAM 1050
  11UY0023-3 İnşaat Boyacısı 11UY0023-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması T1:100 P1:120 220
  11UY0023-3/A2 İnşaat Boyacılığında Genel Mesleki Bilgi Ve Uygulama Becerisi T1:100 P1:630 730
  TOPLAM 950
  16UY0253-2 İnşaat İşçisi 16UY0253-2/A1 İnşaat İşlerinde İş Organizasyonu ve İş Sağlığı ve Güvenliği T1:150 150
  16UY0253-2/A2 Genel İnşaat İşleri P1:350 350
  TOPLAM 500
  12UY0057-3 Isı Yalıtımcısı 12UY0057-3/A1 Isı Yalıtımında İş Organizasyonu ve İş Sağlığı ve Güvenliği T1:250 250
  12UY0057-3/A2 Dış Cephelerde Isı Yalıtımı (Mantolama) T1:100 P1:650 750
  TOPLAM 1000
  12UY0056-3 İskele Kurulum Elemanı 12UY0056-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ve İş Organizasyonunun Yapılması T1:100 P1:150 250
  12UY0056-3/A2 İskele Kurulumu, Kontrolü, Sökümü ve Depolama İşlemlerinin Yapılması T1:100 P1:650 750
  TOPLAM 1000
  12UY0051-3 Seramik Karo Kaplamacısı 12UY0051-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği T1:250 250
  12UY0051-3/A2 Seramik Karo Kaplamacılığı T1:100 P1:700 800
  TOPLAM 1050
  11UY0024-3 Sıvacı 11UY0024-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması T1:100 P1:120 220
  11UY0024-3/A2 Sıva İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi T1:100 P1:630 730
  TOPLAM 950
  14UY0195-3 PVC Doğrama Montajcısı 14UY0195-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre Koruma T1:100 P1:150 250
  12UY0051-3/A2 Seramik Karo Kaplamacılığı T1:100 P1:700 800
  TOPLAM 1050
 • Fiyatlara KDV dahildir.
 • Tercüman ihtiyacı olan adaylardan tercüman ücreti alınır.
 • MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu olan mesleklerde teşvikten yararlanmak istediğini bildirmiş kişiler 1 kere sınav ücreti ödeyerek aynı kuruluşta 3 kez, söz konusu teşvikten yararlanmayan kişiler ise 1 kere sınav ücreti ödeyerek aynı kuruluşta 2 kez sınava girme hakkına sahiptir. Söz konusu ücretsiz sınav haklarının tamamını kullanıp belge almaya hak kazanamayan kişiler tekrar sınav ücreti ödeyerek sınavlara katılabilirler. Teşvikten yararlanmak istediğini bildirmiş adaylar için bir yıl içinde adayın başarısız olduğu sınavı METROPOL’ün açmaması durumunda adayın talebi üzerine METROPOL’e ödenmiş olan ücretin tamamı iade edilir.
 • Sınava katılmayacağını sınav tarihinden en geç 2 gün öncesine kadar METROPOL’e bildirmeyen ve sınava girmekten vazgeçen adayın yatırdığı sınav ücretinin %75 i iade edilir.(Sınav için gerekli mali kaynakların karşılanması, çoklu sınavlarda gelmeyen kişiler nedeniyle yeni aday bulunması için verilen maddi bedeller nedeniyle %25 ödenmez).
 • Sınavlarda teşvik kapsamında olmayan başarılı olan kişiler, masraf karşılıklarını belgelendirme kararını veren yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunun hesabına yatırırlar. Adaylardan alınan belge masraf karşılıkları, belge talebinden önce Mesleki Yeterlilik Kurumu hesaplarına aktarılır. Belge masraf karşılığının yatırıldığını gösteren doküman, belgelendirmeye hak kazanan kişilerin listesi ile birlikte Mesleki Yeterlilik Kurumuna iletilir. Sınavda başarılı olamayan kişilerden belge masraf karşılığı alınmaz.
 • Başvuru ücreti ilk başvuru aşamasında, adayın ücretsiz sınav hakkı kalmaması durumunda ve ikinci 5 yıl bitiminde belge yenilemede alınır.
 • Sınava girecek olan aday zorunlu birimlerinin tümünden sınava girmek zorundadır.
 • Birim Başarı Belgesine sahip kişilerin, birimlerinin geçerlilik süresi boyunca, ilgili birimi içeren farklı ulusal yeterliliklerde Mesleki Yeterlilik Belgesi almak istemeleri durumunda, söz konusu birimlerden muaf tutulur.
 • 10 kişi ve üzeri çalışanın belgelendirilmesini isteyen işveren ya da 3. Şahıslar sınav ücretini adaylar yerine ödeyebilirler.
 • MYK Mesleki Yeterlilik Belge ücreti ve tercüme bedeli, her yıl MYK tarafından belirlenmektedir. MYK Mesleki Yeterlilik Belge ücreti, Mesleki Yeterlilik Kurumuna iletilmek üzere başarılı olan adaydan ayrıca tahsil edilecektir. Belge masraf karşılığının yatırıldığını gösteren doküman, belgelendirmeye hak kazanan kişilerin listesi ile birlikte Mesleki Yeterlilik Kurumuna iletilir. Sınavda başarılı olamayan kişilerden belge masraf karşılığı alınmaz.
 • Belgeli kişinin belge süresini uzatması, belgesini kaybetmesi, belgenin yıpranması veya kişisel bilgilerindeki değişiklikler gibi sebeplerden dolayı, belgesini yenilemek istemesi halinde 150 TL MYK belge ücreti ve 100 TL Belge basım ücreti olmak üzere 250 TL ücret alınır. Yeni belge düzenleme ve uzatma ücretlerinde hiç bir şekilde indirim uygulanmaz. 
 • Yıpranma, kaybolma, isim değişikliği gibi durumlarda belge yenilenmesi zorunludur.

Belgelendirme Ücreti Tahsilatı

Belgelendirme ücreti tahsilatı banka yolu ile veya elden nakit olarak yapılabilir. Banka yolu ile yapılan ödemelerde, başvuru ücreti makbuzu/dekontu başvuru esnasında adaydan alınarak muhafaza edilecektir. Ödeme detayları Başvuru Alma ve Değerlendirme Prosedüründe detaylandırılmıştır. Başvuru ücretleri tahsilatında aşağıdaki banka bilgileri kullanılır;

Banka Bilgileri;

IBAN: TR15 0006 2000 4590 0006 2920 98